Çevre Yönetimi

Yazdır PDF

Çevre Yönetimi Danışmanlık Hizmeti; işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren inşaat ve işletme aşamaları boyunca, faaliyetleri sonlanıncaya kadar çevre ile ilgili yasal mevzuat uyarınca yerine getirmekle yükümlü oldukları tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinin sağlanmasıdır.

Avrupa Birliği’ne uyum süreci çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı ve İl müdürlükleri mevcut ve yapılması planlanan faaliyetlerin çevreye olan etkilerinin uluslararası anlaşmalarda belirtilmiş kriterler doğrultusunda denetlenmesi ve kontrol altında tutulması hususunda hassasiyet göstermektedir.

Çevre Yönetimi süreci ciddi bilgi birikimine dayanan, oldukça yoğun ve karmaşık bir süreçtir. Çevre Yönetimi Danışmanlık Hizmetinin hukuki altyapısının ana unsurlarını aşağıda belirtilen temel mevzuat oluşturmaktadır:    

•    13.05.2006 tarih ve 26067 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5491 sayılı “ÇEVRE KANUNU”

•    25.04.2010 tarih ve 27562 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren  “ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK”

•    12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

•    12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK”

 
Facebook'ta Paylaş
Şu anda 4 ziyaretçi çevrimiçi