Ç.E.D.

Yazdır PDF

Çevresel Etki Değerlendirmesi (Ç.E.D.), gerçekleştirilmesi planlanan veya mevcut bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu sürecin temel görevi, projelerle ve gelişmelerle ilgili kararlara etkiyecek birden fazla faktörün göz önüne alınarak bütünsel bir yaklaşımla daha sağlıklı karar verilmesinin sağlanması için, projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde ortaya koymaktır. Böylece süreç içerisinde ortaya konulan teknik bilgi ve görüşlerle projenin gelişimine katkı sağlanmasıdır.

Çevre Kanunu’nun 10. maddesinde belirtilen;
“Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum,  kuruluş ve işletmeler bir Çevresel Etki Değerlendirme (Ç.E.D.) Raporu hazırlarlar’’

hükmü gereğince; 16/12/2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği’ne göre belirli faaliyet kolları “Ç.E.D.” uygulanacak projeler listesinde bulunmaktadır.
Aynı yönetmeliğin 29. maddesine göre 07/02/1993 tarihinden sonra yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay alarak faaliyete geçmiş mevcut tesisler de söz konusu yeni yönetmelik kapsamında “Çevresel Etki Değerlendirme Raporu” veya “Çevresel Durum Değerlendirme Raporu”  hazırlamakla yükümlü bırakılmışlardır. Bu doğrultuda, mevcut faaliyetler için de  “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadığının tespiti halinde faaliyet Valilik tarafından durdurulur ve rapor hazırlanıp olumlu karar alınmadığı sürece faaliyeti durdurma kararı kaldırılmaz.

 
Facebook'ta Paylaş
Şu anda 3 ziyaretçi çevrimiçi