Amacımız

Yazdır PDF

Amacımız
Şirketimiz; özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut ve planlanmakta olan faaliyetler için ÇEVRE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI , PLANLAMA ve  BELGELENDİRME

Hizmetleri sunmaktadır.


Şirketimiz, Avrupa Birliği'ne katılım öncesi uyum sürecinin getirdiği yükümlülükleri göz önüne alarak, bir faaliyetin sadece tasarım, planlama ve projelendirilme aşamalarında değil; özellikle Çevresel Etki Değerlendirme ve Çevre Yönetimi süreçlerinde gerekli olan belgelendirme çalışmalarını da üstlenmektedir. Dolayısıyla firmamız bu yöndeki bilgi birikimi doğrultusunda; projelerin geliştirilme ve uygulanma aşamalarında da mevzuat doğrultusunda gereken müdahaleleri gerçekleştirme olanağı bulmaktadır.


Şirketimiz, Avrupa Birliği'ne katılım öncesi uyum süreci gereği merkezi otoritenin Bir kısım yetkilerinin yerel yönetimlere devri ile faaliyetlerine Bodrum Yarımadası merkezli olarak devam etmektedir.


Amacımız, hızlı bir kentsel gelişim-dönüşüm süreci içinde bulunan Güneybatı Ege bölgesinin kalbinde bulunarak, hızlı gelişimiyle doğru orantılı olarak mevcut ve değişen mevzuata ayak uyduramayan özel girişimcilere ve kamu kurum ve kuruluşlarına yerinde, zamanında ve en doğru hizmeti sağlamaktır.


Böylece; yöresel kalkınmanın hem kaynağını hem de hedefini oluşturan çevrenin yönetiminde sürdürülebilir gelişmeye ve yaşam kalitesine katkıda bulunarak bilgi üretmek ve bu bilginin kullanımını yaygınlaştırarak,


“PROJEDEN     İŞLETMEYE”

hizmet sunmak Şirketimizin temel vizyonunu oluşturmaktadır.

 


Facebook'ta Paylaş
Şu anda 1 ziyaretçi çevrimiçi